Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


  It's to hard to belive what at once brought smile to my lips now brings tears to my eyes...

 

~ Nehéz elhinni, hogy az, aki valaha mosolyt csalt az arcomra, az most könnyeket csal a szemembe ...
 
I lost you once
and its all my fault,
if I could fix my mistake,you know, i would!
but there's nothing i can do ...
except say: I will always love you!
~ Egyszer már elveszítettelek,
és az csak az én hibám volt,
ha kijavíthatnám ezt a hibát
tudod, hogy megtenném!
de nem tehetek semmit ....
csak annyit mondhatok: örökké szeretni foglak!
 
 
So hard to stop crying when the person who made you cry is the only one that can make you stop
~ Nehéz abbahagyni a sírást, mikor csak az a személy tudna téged megvigasztalni aki miatt sírsz
„Hold me-I can’t”
„Ölelj át- nem tudlak…” /Edward Scissorhand/
 
Life is too short! Kiss slowly, laugh insanely, love truely and forgive quickly.
~Az élet túl rövid! Csókolj lassan, nevess őrülten, szeress igazán és bocsáss meg gyorsan.
I may not be perfect,but it's always me!
~Lehet h nem vagyok tökéletes de legalább mindig önmagam vagyok.
I believe in a thing called love.
~Hiszek egy dologban,és ez a szerelem.
 
I love walking in the rain because no one knows I’m crying.
~Szeretek esőben sétálni, mert nem tudja senki, hogy sírok.
 
 
My heart is bleeding and this pain will not pass…
~ Vérzik a szívem és ez a fájdalom nem akar elmúlni…
 
Love is like war: easy to start, difficult to end and impossible to forget...
~A szerelem olyan, mint a háború: könnyű elkezdeni, nehéz abbahagyni és lehetetlen elfelejteni....
 
 
Never let the fear of striking out keep you from playing the game!
~Soha nem szabad félned a kudarctól,játszd végig a játékot!
 
 
I made a mistake,but he was the most beautiful mistake in my life!
~Hibáztam,de ő volt a legszebb tévedés az életemben.
 
 
Amazing how much pain you have caused me. What's even more amazing is that i still love you anyway …
~ Hihetetlen, hogy mennyi fájdalmat okoztál már nekem, de az még inkább hihetetlen, hogy még így is szeretlek téged…
 
 
 
Which hurts more? Thinking you should hate him or knowing that you dont?MI fáj jobban?
~Mi fáj jobban?Arra gondolni, hogy utálnod kellene őt vagy az, hogy tudod ez nincs így?
 
 
 
 
It's so hard to tell everyone i don't love him when he's the only one i will ever love ...
~ Annyira nehéz azt mondani valakinek, hogy nem szeretem őt, miközben ő az egyetlen akit valaha is szeretni fogok…
 
 
Go away Give me a chance to miss you …
~Menj el és adj egy esélyt hogy elfeledjelek…
 
 
You can be told that you're beautiful everyday and people can say you're - perfect - in everyway but you don't believe it .. not for one minute cause the one person you care for won't admit it …
~ Mindennap elmondhatják hogy gyönyörű vagy,és mondhatják az emberek hogy tökéletes vagy minden értelemben, de te ezt egyetlen percre sem hiszed el, mert aki téged érdekel az nem így gondolja …
 
There's always gonna be that 1 person, that no matter what he does or what he says, and how many times he hurts you - you just can't let him go because he just mean So Much to you ...
~ Mindig van egy személy aki nem számít hogy mit tesz vagy mit mond, és nem számít hogy hányszor okoz neked fájdalmat - nem tudod elengedni, hiszen annyira sokat jelent neked…
 
You touched my heart you touched my soul,
you changed my life and all my goals!
~ Megérintetted a szívem, a lelkem,

megváltoztattad az életemet és az összes célomat!
Before you make more promises, you better learn the definition of " FOREVER"

~ Mielőtt csak újabb ígéreteket teszel, tanuld meg mit jelent az "ÖRÖKKÉ" szó ....
  
Everything reminds me of him.There isn't a day goes by thatI don't think about him.
~Minden rá emlékeztet. Nem telik el úgy nap, hogy ne gondolnék rá.
 
The biggest challenge in life is to find someone who knows all of your flaws & mistakes - and yet sees the best in you.                                                                                                                                     
~ Az életben a legnagyobb kihívás találni valakit, aki ismeri az összes tévedésed és hibád, de mégis a legjobbat látja benned.
 
I'm not giving you up without a fight...                                                                                               
~ Nem adlak fel téged küzdelem nélkül…
 
These empty days without your smile.~ Üresek a napok a mosolyod nélkül.
 
Whenever you are lonely, remember this truth: someone, somewhere is thinking of you ...

~ Ha valaha magányosnak érzed magad, emlékezz rá, hogy valaki, valahol épp rád gondol...

 

Whenever I start feeling sand because I miss you, I remind myself how lucky I am to have you.

~Akármikor, mikor szomorú leszek azért, mert hiányzol, emlékeztetem magam arra, hogy mekkora szerencsém van azért, hogy vagy nekem.
 
When I'm all alone,

I'll be wishing you will call me on the telephone

Say you want me back - but you never do

& I feel like such a fool…

~ Mikor egyedül vagyok,

azt kívánom bárcsak te keresnél telefonon,

Azt mondanád; vissza akarsz kapni engem - de sohasem hívsz

& én annyira bolondnak érzem magam…
 
 
One of the hardest things in life is watching the person you love, love someone else.

~ Az egyik legnehezebb dolog az életben azt látni, hogy akit szeretsz, valaki mást szeret.
 
My life turned around but I’m still living my dreams.

~ Az életem felborult, de még élem az álmaimat.

 

Theres not enough words in the world to express how much I love you Your my everything love ya now and forever.

~Vilag összes szava se lenne elég hogy elmondjam mennyire szeretlek.  Te vagy a mindenem,szeretlek most és örökkön örökké

 

Love is like a cloud... love is like a dream...

love is 1 word and everything in between... love is a fairytale come true...

Because I found love when I found you

~Szerelem mintha felhő lenne....szerelem mintha egy álom lenne... a szerelem egy szó és minden közötte....a szerelem egy kivánság valóra válása....mert megtaláltam a szerelmet mikor téged megtaláltalak.

Throw my life away for a dream that won't come true ...
~ Eldobhatnám az életem egy álomért, ami nem fog valóra válni ...

It hurts do love you the way I do coz I look at you,I realize,how much you don't care ...

~ Fáj, hogy ennyire szeretlek ... mert ha rád nézek, látom, hogy ez téged nem érdekel

 From the moment that I looked in your eyes I saw the boy I've loved all my life ...
~ Abban a pillanatban, mikor a szemedbe néztem, megláttam azt a fiút akit egész életemben szeretni fogok ..

My head is saying: "Fool! forget him"
But my heart is saying don't let go....

~ Az eszem azt mondja: "Bolond vagy, felejtsd el őt!"
de a szívem azt súgja, soha ne engedd el ...

 

The day when you slipped away was the day I found it won't be the same.
~ A nap, mikor elmentél, volt az a nap mikor rájöttem arra, hogy semmi sem lesz már ugyanaz.

 

No matter how hard I tryWithout your love I can't liveSo in the end i close my eyesand go to sleep with tears …
~ Akármennyire is próbálom a szerelmed nélkül élni nem tudokígy végül lehunyom a szememés elalszom a könnyeimmel…

 

 

I had choose between you and breathing, I would use my last breath to say: i love you!

~Ha választanom kellene közted és a lélegzés között, akkor az utolsó lélegzetemet arra használnám, hogy elmondjam: szeretlek!

 

If all my friends were to jump off a bridge, I wouldn't jump with them, I'd be at the bottom to catch them.

~Ha az összes barátom leugrik egy hídról, én nem ugrom velük. Lent várok hogy elkaphassam őket.

 

I play the same song over and over because it reminds me on you!

~Újra és újra ugyanazt a számot játszom le mert rád emlékeztet.

The real reason I'm over you is because now I see who you really are ...

~Az igazi ok az, hogy azért vagytok túl rajtad, mert most látom csak hogy ki is vagy valójában.

 

I won't ever be too far away to feel you…

~ Sosem leszek olyan messze, hogy ne érezzelek…

 

From this moment as long as I live I will love you …
~ Ettől a perctől fogva szeretni foglak, amíg csak élek

 

Just be happy! I can sit in my corner, but your life is too valuable to waste it!
~ Csak légy boldog! Én ülhetek a sarokban, de a te életed túl értékes ahhoz, hogy elvesztegesd!

 

Time can’t erase a feeling this strong.
~Az idő nem törölhet el egy ilyen erős érzést.

 

You can travel the world but you can't run away from the person you are in your heart...!

~Körbeutazhatod a Földet, de nem tudsz elfutni attól, aki a szívedben van...

 

I could stay awake just to hear you breathingWatch you smile while you are sleepingI could stay lost in this moment forever ...
~ Ébren maradnék, csak hogy halljam, ahogy lélegzel,nézni ahogy mosolyogsz, miközben alszol,el tudnék veszni ebben a pillanatban, örökre...

 

I believe in a thing called love. ~

Hiszek egy dologban és ez a szerelem.

 

--- Underneath the guise of a smile gradually I’m dying inside.
Egy mosoly álarca alatt fokozatosan haldoklom legbelül.

 

I'm not a perfect person, there's many thing I wish I didn't do ...
Nem vagyok tökéletes ember, sok dolog van, amit bár ne tettem volna meg ...

 

---You don’t have to hold on the pain to hold on to the memory
Nem kell megőrizned a fájdalmat ahhoz, hogy megőrizhesd az emlékeket.

 

-- In a world full of fantasies reality can hurt.
Egy álomképekkel teli világban a valóság fájni tud .

 

Love is like war: Easy To Start, Difficult To End and Impossible to forget...-

A szerelem olyan, mint a háború: könnyű elkezdeni, nehéz abbahagyni és lehetetlen elfelejteni....

 

You asked me what's wrong, I smiled and answered nothing. Then I turn around and wispered: everything!-

Megkérdezted mi baj van. Mosolyogtam, és mondtam, h semmi. Ezután megfordultam és azt suttogtam: MINDEN!!

Say what you have to say, not what you ought.

-Azt mondd, amit mondanod kell, ne azt, amit kellene.... :-)

 

Don't love me for fun, love me for a reason... let the reason be love...

-Ne szórakozásból szeress, szeress egy okból... az ok legyen a szerelem

 

I love walking in the rain 'cause no one knows I'm crying...

-Szeretek az esőben sétálni mert ilyenkor senki sem tudja hogy sírok...

 Don't hate me because I'm beautiful. Hate your man, because he thinks I am. :D

~ne utálj azért mert gyönyörű vagyok, utáld a pasidat azért mert így gondolja.

 

Love is when you shed a tear for him but you still love him.
It's when he loves an other girl, but you still smile and say I'm happy,
but all you really do is crying ....

~ Szerelem mikor könnyeket hullajtasz, mégis ugyanúgy szereted Őt.
Szerelem, mikor Ő egy másik lányt szeret, de te csak mosolyogsz, és azt mondod: Jól vagyok,
pedig csak sírni és sírni szeretnél ...

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

kropf.klaudia@gmail.com

(K'audíí:D, 2011.02.20 14:47)

nagyon szépeek...így tovább..:D(Y)

szandibaba97@citromail.hu

(Szandra, 2010.12.21 22:59)

..nagyon szépek, én facebook-ra szoktam őket kiírni, gyönyörűek !! :D

nkity@yahoo.com

(Nagy krisztina, 2010.11.13 12:13)

nagyon jok itt az idezetek ... mindidg ki szoktam irni a yahoo messengerre :X:X :X:X

fannyka.rucz@gmail.com

(fanny, 2010.10.21 19:05)

igen jok az idezetek en mindig skypera irom ki:D:P

recus12@hotmail.com

(KisBoszi, 2010.07.19 14:56)

Nagyonjok az idezetek grat az oldalhoz!!!

alexandra980914@freemail.hu

(Mercy baby, 2010.06.10 18:30)

Én is mindig msn-re irom ki az ilyeneket!nekem ez jött be nagyon:szeretek az esőben sétálni mert ilyenkor senki sem tudja hogy sírok!és most id kiirtam;)

szuti@windowslive.com

(Sanyi, 2010.04.01 23:16)

no comment...gyönyörűek...én is lenyúlok párat msn kiírásokhoz... :-)

szar utca 14.

(panka ciculi, 2010.03.15 21:59)

hát ez téleg non cool lett!!!! msn re szoktam kiirkálni olyat ami pont a hangulatomhoz illik :
) ajánlom mindenkinek...oks?;)

agardi.judit@gportal.hu

(agárdi judit (jucinkot), 2010.02.04 14:25)

Hát ezek nagyon jók....és a fordítás is:)
Szol csak így tovább!!!!:):)

t.niki-14@hotmail.com

(Nikii, 2009.10.16 00:38)

szerintem is nagyon jók, grat hozzá(Y)

sz.bojana@freemail.hu

(boji., 2009.05.21 01:22)

szerintem is nagyon jó nagyon nagyon tetszenek az idézetek. mert olyan valóságosak :D
vagyis szerintem :D

bebe0811@citromail.hu

(Dodo, 2009.05.16 11:07)

Sztem is nagyon jók az idézetek párat szedtem is el!!!!:P

szanyi.fanni@freemail.hu

(Fanny, 2009.04.24 19:18)

nagyon jók... és sajna majd nem mindegyik igaz :'(

jozika@freemail.hu

(Ágotaaa, 2009.03.28 21:06)

ááh tényleg nagyon jóók(:
és én is loptam 1-2őt... :]

kdidhfgub

(Ancsii, 2009.02.13 12:43)

nagyon nagyon jóók az idézetek!! én is loptam agy kettöt belölük !!! :D:D:D

hajni236@citromail.hu

(Hánurcsy, 2009.02.01 11:11)

Szia!
Nagyon jók ezek az idézetek nekem nagyon tetszenek,és ha nem baj el is loptam belőlük egy párak :D :)

noribagi96@freemail.hu

(Nocó, 2009.01.31 19:17)

nagyon tetszi az oldal párr idézetről a volt pasim jut eszembe akivel nagyon szerettük egymást szép emlékek ha valaki tud szép szerelmes idézetet csak küldje el az e-mail címemre: noribagi96@freemail.hu
lehet anygol vagy magyar mind1


The teacher like that, than the junkie...
The substance interests it only always...
ez nagyon lol

idingo@citromail.hu

(Ildi, 2009.01.29 22:51)

Szerintem tök jó az oldal jók az idézetek!

eszterlanci1@citromail.hu

(Eszter, 2009.01.24 13:15)

"In your arms I don't affright ,hug me close and don't disband me!"

"A karjaid közt nem félek, ölelj át szorosan és ne engedj el!"

sztem ez az oldal úgy jó ahogy van és sztem az idézetekis jók és találhatnél ki teis ilyen idézeteket pl ezt is én találtam ki csak nemtom h jól írtam-e le angolul:D

eszterlanci1@citromail.hu

(Eszter, 2009.01.24 13:11)

én is tudok 1 idézetet:
"In your arms I don' affright ,hug me close and don't disband me!"
Ez azt jelenti hogy "A karjaid közt nem félek,ölelj át szorosan és ne engedj el!" 

 

Profilkép


Archívum

Naptár
<< Január / 2019 >>